Når jagt bliver til mere end blot en hobby

Jeg har altid været med på jagt og interesseret mig meget for naturen og fundet en særlig ro heri. Derfor har jeg aldrig været i tvivl om, at både jagt og natur skulle udgøre en stor del i mit liv.

Spørgsmålet har blot været: Hvor meget?

Naturefterskole, uddannelsesforløb og lange skygger

Efter en tur på en naturefterskole i 9. og 10. klasse var jeg ikke længere i tvivl! Jeg besluttede mig nemlig for at starte på skov- og naturteknikeruddannelsen med speciale inden for biotop- og vildtpleje.

Uddannelsen består groft sagt i, at man starter med et grundforløb, der efterfølgende overgår til selve den specialiserede del af uddannelsen, hvilket er det tidspunkt, hvor oplevelserne for alvor starter og tager fart!

Kort tid efter bliver jeg nemlig ansat som elev ved et firma, der forestår udlejning af jagt både i Danmark og i det sydlige Sverige, hvor jeg skulle ”switche” i mellem en eller to gange om året. Her var jeg ansat i fire år – både under uddannelsen og efterfølgende i en kort periode som skytte på en ejendom ved Kolding.

Den første tid var selvfølgelig noget helt særlig. Dét, at komme som nimrod til et klassisk Sydsvensk gods med masser af søer, store skove og en stor bestand af dåvildt, som jeg aldrig tidligere rigtig har gjort mig bekendt med – spændende!

Til min jobbeskrivelse hørte blandt andet ting som opdræt og udsætning af ællinger og fasankyllinger, skovarbejde, maskinkørsel, guidning af kunder, afholdelse af jagter, fældefangst og regulering af rovvildt samt forefaldende arbejde.

Efter min opfattelse er der noget, som man skal forstå ved det at være skytte. Det er hårdt arbejde, og det er tidligt op; gerne en times tid før solopgang – også i forårs- og sommermånederne. Til illustration kunne en typisk dag i maj måned se således ud:

04.30: Godmorgen. Kaffetid!
05.00: Ordne hunde.
05.45: Solopgang og ud med kikkerten.
06.45: Åbne op for ællinger og fasankyllinger samt tjekke stalde.
08.00: Fodretid.
10.30: Dagens gøremål i relation til opdræt.
12.00: Frokost og middagslur.
14.00: Forefaldende arbejde og aftenfodring.
19:00: Aftensmad og eventuelt hundetræning.
20:00: Lukke ællinger og fasankyllinger ind samt ud med kikkerten.
22:00: Godnat!

Ovennævnte program er selvfølgelig meget opstillet, idet gøremålene og tidsforbruget forbundet hermed ofte kan variere fra dag til dag. Dertil kommer, at der andre dage skal afsættes tid til jagttårne, motorsavsarbejde eller noget så simpelt som at slå græs, male eller rive gårdsplads. Dog er fuglene altid i centrum.

Når vi rammer sæsonen for udsætning af ællinger og fasankyllinger, så bliver det først hårdt! Det kræver nemlig overblik at kunne sætte fugle ud i et terræn, fordi man skal kunne sætte fuglene før sig selv – altid! Og det går typisk hårdt ud over den smule af nattesøvn, der var tilbage. Dette er naturligvis blot min egen holdning og opfattelse, idet hver skytte naturligvis har sine egne måder at gøre tingene på.

Samtidig med udsætningen står den svenske bukkejagt for døren: Vildtager og remisser skal gøres klart, og rovvildtet skal under kontrol.

Efteråret og penge på kontoen

Tiderne går, og efteråret kommer listende, hvilket betyder jagt. Og det er nemlig her, pengene skal tjenes hjem igen, da de store fasan- og andejagter skal afholdes. Derudover er dåhjortene i brunst, hvilket giver en helt særlig stemning i efterårsskovene.

Det hele var helt nyt for mig! Som en sønderjysk knægt har jeg aldrig været en del af disse typer af jagter. Det giver en helt særlig stemning, når skjorten er strøjet, slipset bundet og tweedtrøjen er trukket på. Og som elev er din ypperste opgave på sådan en dag at få det hele til at spille for gæsterne; det er dem, der er vigtige! Dagen bliver da heller ikke mindre hyggelig, hvis forarbejdet er gjort godt nok – for eksempel når de faste hjælpere præcist ved, hvad der skal ske, køretøjerne er klar, skyttepindene er korrekt placerede – så kan en dag blive helt fantastisk!

Jagt er mange ting og kan gøres på mange måder

Jeg ved, at mine ord var en kort fortælling om, hvordan et job som elev i et jagtvæsen kan foregå. Der er mange måder at gøre det på.

Jagt er mange ting, hvilket er en af de absolut vigtigste ting, jeg har lært i min læretid til helt ud i den professionelle del af jagtverden. Derudover er der mange syn på, hvordan jagt kan og skal være. Da jeg var yngre, skulle der bare være ”ild i bøssen” – der skulle virkelig ske noget! Men efter at have været igennem min uddannelse, samt det at være skytte, går jeg nu mere op i at gå med kikkerten, forbedre og pleje naturen – selvfølgelig med jagt og vildtet for øje, men også for biodiversiteten som eksempelvis padder, småfugle, insekter og meget mere. Dertil kan også nævnes forberedelserne til en jagt. Det være sig hvinænderne på havet eller være en del af et hjælperteam på en større jagt.

De næste skridt i min jagtlige dannelsesrejse – hvis man kan bruge så fint et ord – er at lære endnu mere fra mig, end jeg gør i dag. Hvert år har jeg en enkelt nyjæger eller to nyjægere med på for eksempel en guidet jagttur efter blandt andet råvildt, eller for eksempel med på en trækjagt eller klapjagt. Der er nemlig noget helt særligt ved at se en nyjæger opleve noget for første gang, herunder at videregive en god og tryg start på en tilværelse indenfor jagtverden. Derudover er det helt specielt i at tænde gnisten i øjnene på jægeren, når afskudsdyret er udpeget, og pürchen kan starte.

Nu er jagten igen blevet en hobby for mig og ikke blot en profession. Jeg ville dog ikke være foruden alt den viden, jeg har fået igennem de seks år, hvor jeg har bevæget mig professionelt ud i jagten. Som tidligere nævnt, er der ikke et facit, når det handler om jagt. Der er mange måder at gøre tingene på, og det er netop det, der er super interessant og spændende, idet du ikke præcist ved, hvad du har i vente.

Min erfaring er dog, at jo mere ”fortjent” du gør dig til oplevelserne, jo større er de typisk!

Knæk og bræk.

Del dette opslag med andre
Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på email
Email
Nicolai Koch

Nicolai Koch

Jeg er jæger og bruger meget tid i naturen, hvorfor dette går hånd i hånd med vildtpleje. Jeg holder utrolig meget af alt det arbejde, der kan gøre en jagtsæson udbytterig og spændende. Du kan følge med på Instagram.